Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

ROTAX
Pekařská 4
602 000 Brno
tel: +420 778 723 496, +420 608 666 568
obchod(a)rotaxcz.com
Otevřeno: Po 10-12  14-17 Út 10-12 14-17
St 10-12 14-17 Čt 10-12 14-17 Pá 10-12 14-17

VÝHODNÁ NABÍDKA


Návod k nastavení hodinek » hodinky s chronografem
Vyberte 1 ze 7 návodů podle rozmístění funkcí na číselníku

 1.Návod k nastavení hodinek s chronografem 1

Obr. k návodu 6

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum

Funkce ručiček

 • H – hodinová
 • M – minutová
 • SH – stopovací hodinová
 • SM – stopovací minutová
 • SS – stopovací sekundová
 • SDS – sekundová, v režimu stopek stopovací desetiny sekundy

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K směrem dolů nastavíme den v měsíci a korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak používat stopky

Stopky spustíme stiskem tlačítka T1.
Opětným stiskem tlačítka T1 stopky zastavíme.
Stiskem tlačítka T2 stopky vynulujeme.

Jak nastavit sekundovou ručičku

Velká sekundová ručička SS je ručička stopek, která spolu s ručičkami SH, SM a SDS tvoří stopky, jež měří čas v rozsahu 12-ti hodin.
Jsou-li stopky zastaveny, je velká sekundová ručička SS v klidovém stavu v poloze, kterou lze nastavit kamkoliv na ciferníku takto:
Vysuneme korunku K do krajní polohy.
Stiskem tlačítka T1 posuneme ručičku SS o jednu sekundu dopředu, podržíme-li tlačítko T1 ve stisknuté poloze, ručička SS se „rozběhne“, pustíme-li tlačítko T1, ručička SS se zastaví. Takto nastavíme klidovou polohu stopek, do které se vždy při vynulování stopek bude ručička SS vracet.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

2.Návod k nastavení hodinek s chronografem 2

 

Obr. k návodu 7

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum, den v týdnu

Funkce ručiček

 • H – hodinová
 • M – minutová
 • S – sekundová
 • SM – stopovací minutová
 • SS – stopovací sekundová
 • D – den v týdnu

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K směrem nahoru nastavíme den v měsíci a korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit den v týdnu

Vysuneme korunku K do krajní polohy a otáčením korunky K směrem dolů nastavíme ručičku D, aby ukazovala správný den v týdnu. Přetočením o 24 hodin se ručička D posune vždy o jeden den.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Seřízení stopovacích ruček

1/Zkontrolujeme, že korunka K je v základní poloze.

2/Současně zatlačíme na tlačítka T1 a T2, povolíme.

3/Zatlačíme na tlačítko T2 souvisle nebo i přerušovaně tak, aby minutová stopovací ručka MS došla na polohu „30“, povolíme.

4/Zatlačíme na tlačítko T1 souvisle nebo i přerušovaně tak, aby sekundová stopovací ručka SS došla do polohy „12“, povolíme.

5/Současným zmáčknutím tlačítek T1 a T2 potvrdíme seřízení stopovacích ruček.

Jak používat stopky

Stopky spustíme stiskem tlačítka T1.
Opětným stiskem tlačítka T1 stopky zastavíme.
Stiskem tlačítka T2 stopky vynulujeme.

3.Návod k nastavení hodinek s chronografem 3

 

Obr. k návodu 8

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum, den v týdnu

Funkce ručiček

 • H – hodinová
 • M – minutová
 • S – sekundová
 • SM – stopovací minutová
 • SS – stopovací sekundová
 • 24H – 24 hodinový cyklus (tj. za 24 hodin proběhne 1x dokola)

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K směrem nahoru nastavíme den v měsíci a korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak používat stopky

Stopky spustíme stiskem tlačítka T1.
Opětovným stiskem tlačítka T1 stopky zastavíme.
Stiskem tlačítka T2 stopky vynulujeme.

4.Návod k nastavení hodinek s chronografem 4

 

Obr. k návodu 9

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky

Funkce ručiček

 • H – hodinová
 • M – minutová
 • S – sekundová
 • SM – stopovací minutová
 • SS – stopovací sekundová
 • 24H – 24 hodinový cyklus (tj. za 24 hodin proběhne 1x dokola)

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak používat stopky

Stopky spustíme stiskem tlačítka T1.
Opětovným stiskem tlačítka T1 stopky zastavíme.
Stiskem tlačítka T2 stopky vynulujeme.

Seřizování chronografu

Pokud ručky SS a SM nejsou při nulování chronografu na 0, musí se chronograf seřídit. Tato situace může nastat i při výměně baterie.
Vytáhněte korunku do krajní pozice a mačkáním tlačítek T1 nebo T2 nastavte ručky SS a SM do polohy 0. Přidržením tlačítek jde nastavení rychleji.
Jakmile seřídíte chronograf, upravte čas a zatlačte korunku do normální pozice.

5.Návod k nastavení hodinek s chronografem 5 VD57

 

Obr. k návodu 10

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum

Funkce ručiček

 • H – hodinová ručka
 • M – minutová ručka
 • S – sekundová ručka
 • SM – minutová ručka chronografu
 • SS – chronografová sekundová ručka
 • SDS –1/10 sekundová ručka chronografu

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy tak, aby se sekundová ručka zastavila na 0. Volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K doleva nastavíme datum a korunku K vrátíme do základní polohy.

Používání chronografu

Chronograf měří čas po 1/10 sekundy. 1/10 sek. ručka běží prvních 60 sekund, potom se zastaví v poloze 0.

Jak používat stopky

Zmáčkněte tlačítko T2, hodinky se přepnou do režimu chronografu. Chronograf spusťte zmáčknutím tlačítka T1. 1/10 sek. ručka se po 60sekundách měření zastaví na 0. Pokud stopování zastavíte zmáčknutím tlačítka T1, 1/10 sek. ručka ukáže naměřenou hodnotu. Zmáčknutím T2 stopky vynulujete.

Seřizování chronografu (i při výměně baterie)

Pokud 1/10 sek. ručka a chronografová sekundová ručka nejsou při nulování chronografu na 0, musí se chronograf seřídit. Může se to stát i při výměně baterie.
Vytáhněte korunku do krajní pozice, mačkáním T1 nastavte 1/10 sekundovou ručku do polohy 0.
Mačkáním T2 seřídíte do polohy 0 chronografovou sekundovou ručku.
Přidržením tlačítek jde nastavování rychleji. Pokud seřídíte chronograf, upravte čas a zatlačte korunku do normální pozice. Zmáčknutím T2 zkontrolujete, jestli se ručky vrátí do polohy 0.
Nezatlačujte korunku do normální pozice, pokud ještě nemáte nastavené ručky, protože chronograf bude považovat za nulovou pozici tu pozici, kde se ručky nacházely při zatlačení korunky.

6.Návod k nastavení hodinek s chronografem 6 OS11

 

Obr. k návodu 11

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum

Funkce ručiček

 • H – hodinová ručka
 • M – minutová ručka
 • S – sekundová ručka
 • SM – minutová ručka chronografu
 • SS – chronografová sekundová ručka

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy tak, aby se sekundová ručka S zastavila na 0. Volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K doleva nastavíme datum a korunku K vrátíme do základní polohy.

Používání chronografu

Velká sekundová ručička SS je ručička chronografu, která spolu s ručičkou SM tvoří stopky, jež měří čas v rozsahu 60minut.

Jak používat stopky

Zmáčkněte tlačítko T2, hodinky se přepnou do režimu chronografu. Stopky spustíme stiskem tlačítka T1. Opětným stiskem tlačítka T1 stopky zastavíme.
Stiskem tlačítka T2 stopky vynulujeme.

Seřizování chronografu (i při výměně baterie)

Pokud chronografová sekundová ručka není při nulování chronografu na 0, musí se chronograf seřídit. Může se to stát i při výměně baterie.
Vytáhněte korunku do krajní pozice, mačkáním T1 nastavte chronografovou sekundovou ručku do polohy 0. Přidržením tlačítka jde nastavování rychleji. Pokud seřídíte chronograf, upravte čas a zatlačte korunku do normální pozice. Zmáčknutím T2 zkontrolujete, jestli se ručky vrátí do polohy 0.
Nezatlačujte korunku do normální pozice, pokud ještě nemáte nastavenou chronografovou sekundovou ručku, protože chronograf bude považovat za nulovou pozici tu pozici, kde se ručka nacházela při zatlačení korunky.

7.Návod k nastavení hodinek s chronografem a budíkem OS80

Funkce

 • hodiny, minuty, sekundy
 • stopky, datum
 • buzení

Funkce ručiček

 • H – hodinová ručka
 • M – minutová ručka
 • SH – hodinová ručka chronografu
 • B – budíková ručka
 • SM – minutová ručka chronografu
 • SS – chronografová sekundová ručka
 • SDS – sekundová ručka, v režimu stopek 1/20 sekundová ručka chronografu
 • IB – indikátor buzení

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy tak, aby se sekundová ručka zastavila na 0. Volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas.
Korunku K vrátíme do základní polohy.

Jak nastavit datum

Vysuneme korunku K do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Otáčením korunky K doleva nastavíme datum a korunku K vrátíme do základní polohy.

Používání chronografu

Chronograf měří čas po 1/20 sekundy, měří až 12 hodin. 1/20sek. ručka běží prvních 30 sekund, potom se zastaví v poloze 0.

Jak používat stopky

Zmáčkněte tlačítko T2, hodinky se přepnou do režimu chronografu. 1/20 sek. ručka oběhne kolo a zastaví se na 0. Chronograf spusťte zmáčknutím tlačítka T1. 1/20 sek. ručka se po 30sekundách měření zastaví na 0. Pokud stopování zastavíte zmáčknutím tlačítka T1, 1/20 sek. ručka ukáže naměřenou hodnotu. Zmáčknutím T2 stopky vynulujete.

Seřizování chronografu (i při výměně baterie)

Pokud 1/20 sek. ručka a sekundová ručka nejsou při nulování chronografu na 0, musí se chronograf seřídit. Může se to stát i při výměně baterie.
Vytáhněte korunku do krajní pozice, mačkáním T1 nastavte sekundovou ručku do polohy 0. 
Mačkáním T2 seřídíte do polohy 0 1/20 sek. ručku.
Přidržením tlačítek jde nastavování rychleji. Pokud seřídíte chronograf, upravte čas a zatlačte korunku do normální pozice. Zmáčknutím T2 zkontrolujete, jestli se ručky vrátí do polohy 0.
Nezatlačujte korunku do normální pozice, pokud ještě nemáte nastavené ručky, protože chronograf bude považovat za nulovou pozici tu pozici, kde se ručky nacházely při zatlačení korunky.

Používání buzení

Povytáhněte tlačítko T3,buzení je aktivováno, což je znázorněno na indikátoru buzení.
Pokud tlačítko T3 zatlačíte zpět, indikátor přejde na druhou polohu.
Hodinky budou pípat, když se hodinová ručka dostane na úroveň buzení.

Nastavování buzení

Povytáhněte korunku do krajní polohy a jemným zatlačením zpět zasuneme korunku K do mezipolohy.
Točením doprava se ručka nastaví na požadovaný čas. Točením na opačnou stranu se mění datum.
Zatlačte korunku zpět do normální pozice. Povytáhněte tlačítko T3, abyste buzení aktivovali. Buzení vypnete zatlačením tlačítka T3. Hodinky pípají 15 sekund, potom přestanou na 2 min. a 45 sek. a začnou pípat znova. Toto se opakuje, dokud není buzení vypnuto.